12 Mayıs 2021 Çarşamba

ANASAYFA  |  SİTE HARİTASI  |  BİZE YAZIN

Genel Bilgiler
Nüfus ve Dağılımı

 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları


Belediye Erkek Kadın Toplam
Merkez 6.846 6.933 13.779
Yalıköy 989 1.039 2.028
Toplam 7.835 7.972 15.807

 

Köy Erkek Kadın Toplam
Açıkalan 98 128 226
Akköy 112 129 241
Aydoğdu 128 136 264
Bahadırlı 31 41 72
Ballı 305 289 594
Bozalan 61 71 132
Caferli 193 244 437
Çamlık 76 105 181
Çavuşlu 483 495 978
Deregözü 568 532 1.100
Düzlük 86 99 185
Esentepe 43 59 102
Fethiye 98 96 194
Fevziye 176 200 376
Güneyköy 92 136 228
Güneysu 117 115 232
Hamzalı 307 355 662
İlyaslı 117 160 277
İshaklı 134 162 296
Karatepe 140 181 321
Kıranköy 190 204 394
Kirazlık 67 92 159
Köprücek 91 106 197
Mahmutlu 157 155 312
Mısırlı 124 140 264
Ortaköy 92 99 191
Rıdvanlı 187 245 432
Sekmenli 244 244 488
Sinanlı 80 115 195
Soğuksu 95 111 206
Şenocak 101 106 207
Tarlacık 142 174 316
Yaylacık 96 108 204
Yıldız 100 100 200
Toplam 5.131 5.732 10.863

 

İlçe Toplamı 12.966 13.704 26.670

 

Genel Coğrafya ve Yeryüzü Şekilleri

Coğrafi Konum

Vakfıkebir'in merkezi, Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nün Trabzon İlinin 45 km. batısında olup, 8 km. doğusunda Çarşıbaşı, 5 km. batısında Beşikdüzü, 22 km. güneyinde Tonya ilçeleri bulunmakta ve Kuzeyinde ise Karadeniz ile çevrilmektedir. Samsun-Trabzon-Rize devlet kara yolu ilçe merkezinden geçer. Yüz ölçümü 235 km2 dir.

Vakfıkebir genel itibariyle engebeli bir topografyaya sahiptir. Kuzeyinden güneyine doğru gidildikçe (İlçe merkezinden çevreye doğru gidildikçe) yükselti artarken ve hem de engebeli arazi daha da fazlalaşmaktadır. Bazı köylerde keskin sırtlar yer almaktadır. Arazinin elverişsiz bir yapıya sahip olması erozyon ve heyelanın yanında ulaşım, tarım ve yerleşme problemleri meydana getirmekte ve dağınık yerleşmeleri ortaya çıkarmaktadır. Vakfıkebir'in en yüksek yeri güneydoğu kesimindedir. En alçak kesimi ise deniz kenarıdır. Akarsular; güneyden kuzeye doğru genellikle kertik vadiler içerisinde akmaktadırlar. İlçe topraklarından kaynaklanan suları küçük dereler toplar. İlçe merkezinden Karadeniz'e dökülen fol deresi ve kirazlık deresi en büyük akarsularıdır.

İlçenin Karadağ yaylası en önemli yaylasıdır. Yaylacılık turizmi son yıllarda ilçede önem kazanmıştır. "Vakfıkebir Tereyağı" ve "Taş Fırın Ekmeği" ile ünlenmiş bulunmaktadır. Her yıl "Ekmek Festivali" yapılmaya başlanmıştır. Toplam 34 köyü vardır. Dağlar kızılağaç, gürgen, kayın ve ladin ağaçları ile kaplıdır.

İlçe merkezine bağlı Rıdvanlı Köyü'nde Karadağ Maden Suyu vardır. Vakfıkebir'e bağlı Yalıköy Belediyesi vardır.

Yüzey Şekilleri

1.Jeolojik Yapı:

Vakfıkebir ilçe ve çevresinde 14 m2 bir alanın 1/25.000.000 ölçekli bir haritası yapılmıştır. Yörede Eosen yaşlı Kabaköy formasyonu* ile pliyosen yaşlı beşirli formasyonu yüzeylenmektedir.En üstte Kuvaterner yaşlı alüvyonlar izlenmektedir.

a)Kabaköy formasyonu (Tabakası): (ev)

Andezit-bazalt lav ve piroklastlarından oluşan birimde, lavlarda yer yer yastık lavlı yapılar ve çatlaklar gözlenmektedir. Bu birim kum taşı kumlu kireç taşı ve marn ara seviyeleri içeren gri renkli andezit lav, piroklastları ile yeşilimsi gri renkli bol ojitli ve hombilentli bazalt lav ve piroklastlarından oluşur. Kabaköy tabakası üst kretase dönemine ait çeşitli birimlerin üzerine aşınma uyumsuzluğu ile oturur. Kalınlığı 800 m. kadardır. Tabakada yer yer heyelanlar gözlenmektedir. Toprak kalınlığı 30-100 cm arasında değişmektedir.

b)Beşirli Formasyonu (Tabakası) (PL) :

Vakfıkebir ilçe merkezinin sahil kesimlerinde yüzeylenen birim genellikle andezit-bazalt anglomeralardan oluşmuştur. Sahil kesiminden güneye doğru yer yer kumlu -siltli seviyeler, ince elemanlı konglomeralar, anglomeratik seviyelerle ardalanmalı olarak izlenmektedir. Tabakalarda yer yer eski ve potansiyel heyelanlar saptanmıştır. Toprak kalınlığı genellikle 60-100 cm arasında değişmektedir. Formasyon genellikle kötü katmanlı gevşek çimentolu polijenik heterojen konglomera ve breşten oluşmuştur. İçinde yer yer iri taneli kum taşları ile kalın ve kötü katmanlı kumlu kireç taşları ve bazaltik anglomeralar izlenir. Formasyonun kalınlığı 250 m olup yaşı miyosen formasyonları üzerinde uyumsuzlukla oturması nedeniyle göreceli olarak pliyosen verilmiştir.

c)Alüvyonlar:

Fol Deresi ve Kirazlık Deresi vadilerinde izlenen alüvyonlar; blok, çakıl, kum, kil, ve silt boyundaki elemanlardan oluşmuştur. Alüvyonlar tamamen taşkın alanı içerisinde yer almaktadır. Hafriyatları çok kolaydır.Üzerlerindeki toprak örtüsü kalınlığı 60 cm ile 1 m arasında değişmektedir.

Fol Deresi vadisinde akifer özelliğindeki alüvyonun genişliği; 100-250 m. uzunluğu 4 km.dir. Alüvyon kalınlığı ise; jeofizik etütler sonucunda 17-30 m. olarak saptanmıştır. Vakfıkebir ilçe merkezinin su ihtiyacını karşılamak amacı ile İller Bankasından, 22-32 m. derinliğinde 8 adet su sondaj kuyusu açılmıştır...

d)Şekiller:

Blok, çakıl, silt ve kil boyutundaki oluşan sekilerin egemen elemanını kum ve çakıl oluşturur. Sekilerin kalınlıkları 0.50 ile 10 m arasında değişmektedir. Yaşı kuaternerdir.

e)Plaj Çökelleri:

Vakfıkebir'in sahil kesiminde doğudan batıya doğru dar bir alanda görülürler. Çakıl, kum ve her ikisinin karışımından oluşurlar. Deniz nedeniyle bu plaj çökelleri kaybolmaya yüz tutmuştur.

*Formasyon: Bir jeoloji devri içinde oluşmuş bulunan tabakalar dizisi.

2.Jeomorfolojik Yapı:

Yörede araziyi, plato alanını derince yarmış bulunan Fol ve Kirazlık Deresi vadileri ile Pleistosen -Aktüel kıyı kuşağı şekillendirmiştir. Bu dereler arasında KD-GB doğrultulu fay hattına bağlı olarak eski heyelan alanları mevcuttur. Yamaçlarda ise ; potansiyel heyelan alanları bulunmaktadır. İlçe merkezinin deniz kıyısından itibaren yükselti artmaya başlar. En yüksek noktası ilçenin güney doğusunda Karadağ yaylasındadır. (1.954 m)

Derneğimiz hakkında, duyuru ve kampanyalardan haberdar olmak için e-mail listemize kayıt olabilirsiniz.